Psykoterapi

Jag erbjuder psykoterapi via digitala samtal/videosamtal. Psykoterapi är en behandlingsform som syftar till att få till ett förbättrat mående genom samtal, reflektion och olika typer av övningar. Som psykolog kommer jag att guida dig genom att ställa frågor och utforska olika upplevelser. Vi pratar om sådant du har varit med om i ditt liv och du får berätta om dina tankar, känslor och kroppsliga upplevelser. Tillsammans försöker vi skapa en bild av din tillvaro och vi kommer att analysera samband och mönster för att uppnå nya insikter och arbeta med olika strategier för att hantera det som är utmanande för just dig. Genom terapin strävar vi efter att skapa förändring eller en ny relation till det som är svårt och smärtsamt. 

Exempel på områden som kan vara i fokus i terapin: stress, nedstämdhet, ångest, relationer (konflikter, intimitet/sexualitet, identitet), arbetsrelaterade svårigheter, känsloreglering, hälsa, sorg, skuld, kriser, barndomsupplevelser, sömnbesvär och obehagliga tankar. 

Stödsamtal

Jag erbjuder stödsamtal via digitala samtal/videosamtal. Stödsamtal kan ses som en mer målfokuserad och avgränsad form av psykoterapi. I en begränsad samtalsserie kring ett specifikt problem får du hjälp att hitta nya strategier för att bättre kunna hantera vardagen. I ett inledande samtal ringar vi in området som ska vara i fokus för samtalen och bestämmer antalet tillfällen att träffas samt sätter mål att uppnå.

Handledning

Jag tar primärt handledningsuppdrag i Östergötland och Närke. Handledning är en inlärningsprocess över tid som ger utrymme för egen reflektion, förändring och därmed lärande. Inom alla yrken eller uppdrag där man använder sig själv i möten med andra människor kan man behöva tid för att reflektera över vad man gör, hur man gör, men också vem man är. Som psykolog med god erfarenhet av handledning finns jag som stöd i denna inlärningsprocess och vi utformar tillsammans ett upplägg som passar just er verksamhet. Hör av er med en förfrågan!

Priser

Psykoterapi och stödsamtal: 950kr/session (digitalt)
Handledning: Pris enligt överenskommelseVägledning på dina villkor
Psykoterapi och stödsamtal
Post
Samtal