Ibland känns livet lite extra tufft

Vi drabbas alla någon gång i livet av händelser som är svåra att hantera. Det kan handla om förluster, kriser, stora livsförändringar eller svårigheter kopplat till relationer. Alla människor hanterar och upplever dessa händelser på sitt unika sätt, beroende på tidigare erfarenheter och omständigheter runt omkring. Vissa kan drabbas av nedstämdhet medan andra kan drabbas av ångest och sömnsvårigheter. Oavsett vilken typ av besvär just du lider av så kan en psykologkontakt vara hjälpsam. Jag erbjuder terapi och stödsamtal via digitala samtal/videosamtal. 

Välkommen att boka ett första samtal

 

Vägledning på dina villkor
Psykoterapi och stödsamtal
Post
Samtal